"Hem alemi arzdan, ta cennet alemine kadar her bir alemin, birer seması vardır." Arzımızdan, silsile halinde cennete giden semalardan kasıt nedir; cenettede sema var mıdır? Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözlerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve nev-i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise, semâvât-ı seb'ayı âlem-i şehadete münhasır görmüyor; belki avâlim-i uhreviye ve gaybiye ve dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semâvâtın var olduğunu fehmeder. Ve hâkezâ, bu âyetin külliyetinde, mezkûr yedi kat tabakanın yedi kat mânâları gibi daha çok cüz'î mânâları vardır. Herkes fehmine göre hissesini alır ve o mâide-i semâviyeden herkes rızkını bulur."(1)

Üstad'ın yukarda ki ifadelerinden anlaşılan manaya göre, nasıl dünyanın seması vardır, ahiret alemlerinin de kendine has semaları vardır. O zaman cennette de ona münasip bir semanın olduğu anlaşılıyor. Varlık boyutu sadece bizim alemimize mahsus değildir.,

Bizim, şu görünen alemimizin dışında vasıfları bizim alemimize benzemeyen çok alemler ve semalar vardır.

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

k.toprak
bilgilendirdiğiniz için sizlerden Allah Razı olsun
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...