"Her şey, nefsinde mânâ-yı ismiyle fânidir, mefkuttur, hâdistir, mâdumdur." Buradaki "fani" (var ama geçici) ve "mefkud" (yok) ifadelerini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah hesabına olmayan işler, dünya hayatında bir andır, gelip geçer, bu yönü ile fanidir. Zaman bir nehir gibi aktığı için, günahlar kısa bir an var olurlar, ardından hemen yok olurlar ki, buna fanilik denir.

Allah hesabına olmayan işler, ahiret hayatında "yok" hükmündedir ve sadece hesap noktasından değerlendirilirler. Yani dünya hayatında işlenen günahların lezzeti bitmiş gitmiş, sadece elemi kalmıştır; bu açıdan bakıldığında günahlar mefkuttur.

Yani günahların güdük, sonuçsuz ve faydasız olması mefkut kelimesi ile ifade edilirken, günahların lezzetinin çok kısa ve ani olması da fani kelimesi ile ifade ediliyor.

Dördüncü Hatve özet olarak insanın benliği unutup, kendi varlığını, Allah’ın tecellisine bir ayna olarak bilmesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...