"Her şey vücudundan evvel ve vücudundan sonra yazıldığı,.." Buradaki "vücudundan sonra yazılması" hususunu nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kitab-ı Mübîn" bedihidir, yani göz önünde ve maddi olarak duygularımızın hemen yanı başındadır; onu kolaylıkla ve açık bir şekilde görebiliriz. "İmam-ı Mübîn" ise, nazaridir, yani ilmi ve manevi olduğu için ancak muhakeme ve tefekkür ile anlaşılır demektir.

Nazari ve bedihi ifadeleri insanın konumuna göredir. İnsan şu maddi âlemin içinde birçok kayıt ile kayıtlı bir yaşam formunun içinde mahkum olduğu için, manevi âlemler ona uzak ve nazari düşüyor; o alemleri ancak akli ve mantıki deliller ile kavrayabiliyor.

İmam-ı Mübîn, manevi olan kadere bir unvan olmasından dolayı, insanın maddi konumuna nispetle nazari kalıyor. Kitab-ı Mübîn ise şu maddi âlemden ibaret olduğu için, insanın sürekli gözünün önündedir, bu yüzden bedihi denilmiştir.

Bu durumu şöyle bir formül yaparak özetleyebiliriz:

İmam-ı Mübîn = Vücudundan evvel = Nazari.

Kitab-ı Mübîn = Vücudundan sonra = Bedihi.

"Vücudundan sonra" ifadesini, eşya yaratıldıktan sonra da kader levhalarının devam etmesi şeklinde anlayabiliriz. Çünkü eşya var edildikten sonra kader yazısı silinip yok olmuyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kitab-ı Mübîn", "İmam-ı Mübîn", "Levh-i Mahv İspat" kavramlarını açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...