"Her türlü kusurdan münezzehtir o Zat ki, şiddet-i zuhurundan gizlenmiştir." Bu cümleyi açıklar mısınız; rakibi ve zıddı olmadığından, neden gizlensin veya görülmesin?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kainatta her şey zıddı ile bilinir." kaidesi, önemli bir kaidedir. Bu sebeple kainatta nispi bir çok hatlar çizilmiş ki, kemalat ve güzellikler bütün derece ve mertebeleri ile bilinip anlaşılsın.

Mesela; sıcağın bir mertebesi varken, zıddı olan soğuk müdahale edince, binlerce derecesi açığa çıkıyor. Işığın değer ve makamı karanlığın müdahalesi ile anlaşılıyor, beyaz siyah ile biliniyor vs.

Şayet bu zıtlar olmasa idi, bu gibi kemal ve güzelliklerin kıymet ve mertebeleri anlaşılamayacaktı. Gözümüz önünde durduğu halde, hatta şiddetle durduğu halde fark edemeyecektik, bilemeyecektik. Bir nevi şiddetle durması, onun bilinmemesine perde olacaktı. Balıkların sürekli suyun içinde durmasından suyu fark edememesi gibi, biz de sürekli ve şiddetli zuhur ve deliller içinde olmamamızdan dolayı, bu delil ve zahir olma halini tam manası ile fark edemiyoruz.

Mesela; hava sürekli ve aralıksız içimizde olmasından dolayı, çoğu zaman havayı fark etmeyiz. Bu bir çeşit havanın şiddetli ve kesintisiz bir şekilde bizi sarmalamasından gelen bir haldir. Kesik ve sönük gelse idi onu fark etmemiz kolay olacaktı. Nitekim havasız kaldığımız zaman çabukça kıymetini anlıyoruz.

Allah’ın hakiki anlamda zıddı ve rakibi olmadığı için, O'nun sıfatları ve isimleri şiddetli bir şekilde kainatta tecelli ve zuhur ettiği halde okunmakta ve görülmekte zorlanılıyor. Hatta Allah bu zorluğu kolaylaştırmak için, insanlara benlik ve sahiplenme gibi vehmi ve farazi hatlar çiziyor ki, insanlar anlamakta zorlanmasınlar. Zayıf bir tecelli olan dünyadaki kemal ve güzellikler bile, zıtları olmadan anlaşılmıyor ise, elbette kemal ve güzelliğin kaynağı olan Allah’ın ezeli ve ebedi isim ve sıfatlarını kavranmak kolay olmasa gerek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...