"İ'câz-ı Kur'ân'a dair Yirmi Beşinci Söz'de, gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin, dört nevini icmalen beyan etmişiz." Bunlar nelerdir, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, bütün bahsettiğimiz umur-u gaybiye, on kısım enva-ı mu'cizâtından bir tek nevidir. O nevin on kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi, bu kısımla beraber, i'câz-ı Kur'ân'a dair Yirmi Beşinci Söz'de, gayet geniş ihbar-ı gayb nevinin, dört nevini icmalen beyan etmişiz. İşte buradaki nevi ile beraber, Kur'ân'ın lisanıyla gaybdan haber verilen o dört büyük nevi beraber düşün. Gör ki, ne kadar kati, şüphesiz, parlak, kuvvetli, kavî bir bürhan-ı risalettir ki, bütün bütün kalbi, aklı bozulmayan, elbette iman edecek ki, zat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, Hâlık-ı Külli Şey ve Allâmü'l-Guyûb olan bir Zat-ı Zülcelâlin resulüdür ve Ondan haber alıyor." (Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Altıncı Nükteli İşaret)

"Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir... İstikbale ait ihbarat-ı gaybiyesidir... Hakaik-ı İlahiyeye ve hakaik-ı kevniyeye ve umur-u uhreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesidir..."(Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Üçüncü Şua)

Dördüncü gayb nevi ise Peygamber Efendimiz (asm)'ın Kur’an lisanı ile gaybdan verdiği haberlerdir. "...İşte buradaki nevi ile beraber, Kur'ân'ın lisanıyla gaybdan haber verilen o dört büyük nevi beraber düşün...” ifadesi bu manaya işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...