"Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ Suresi'nde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur." cümlesine göre, bulunan ihbarat-ı gaybiye nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ ŞAVK: İstikbale ait ihbârât-ı gaybiyesidir. Şu kısım ihbârâtın çok envâı var. Birinci kısım hususîdir. Bir kısım, ehl-i keşif ve velâyete mahsustur. Meselâ, Muhyiddin-i Arabî الۤمۤ - غُلِبَتِ الرُّومُ sûresinde pek çok ihbârât-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam-ı Rabbânî, sûrelerin başındaki mukattaât-ı hurufla çok muamelât-ı gaybiyenin işaretlerini ve ihbârâtını görmüştür ve hâkezâ... Ulema-yı bâtın için, Kur’ân baştan başa ihbârât-ı gaybiye nev’indendir."(1)

Rum suresinden şu ihbar-ı gaybîler çıkarılmıştır:

a) Rumlar/Bizanslılar 7-8 yıl sonra İranlılarla savaşa girişip onları yenecekler.

b) Aynı günde, Müslümanlar da Bedir zaferini elde edecekler.

c) Hicri 17. yılında Hz. Ömer devrinde Kudüs ve Şam bölgesi Rumlardan alınacaktır.

d) Hicri 583. yılında Salahaddin Eyyubi tarafından, Kudüs tekrar Rumların elinden kurtarılacaktır.

Bu ve benzeri ihbar-ı gaybîler İbn Berrecan ve İbn Arabî tarafından Rum suresinden istihraç edilmiştir. (Konuyla ilgili bk. Niyazi BEKİ, Kur’an’da Fetih Müjdeleri)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, Birinci Şule.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...