"İhlas ve sadakat ve sünnet-i seniyyeye mütabaat ve hizmet derecesine göre o küllî ubudiyete sahip olur." Sadakat ve hizmet derecesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her ayna Güneşi içine alsa da her aynanın içerisine aldığı güneş mertebesi bir değildir. Ay da bir aynadır, Okyanus da deniz de küçük bir göl de elimizdeki ayna da v.s. Bunların hepsi kemmiyet itibariyle güneşi gösterir ve içerir ise de keyfiyet ve boyut itibariyle çok farklı mertebededirler. Aynen onun gibi, herkesde iman olsa da bir mertebede değildir. Herkes Risale-i Nur okusa da herkesin bunu yansıtması bir değildir ve olamaz.

İhlaslı olmanın, sadakatın ve sünnete uymanın veya bu kavramlara hizmet etmenin derece ve mertebesi herkeste aynı ve eşit olmaz. Kimisinin ihlas ve sadakati Everest tepesi gibi yüksektir, kimisininki küçük bir tümsek kadardır. Kimisi sünnetin tamamını hayatında yaşar, kimisi bir kısmını yaşar diğerlerini terk eder.

İman ne kadar kuvvetli ve tahkiki ise kişinin ihlası, sadakati ve sünneti yaşaması da o kadar kuvvetli demektir. Hizmet derecesi kişinin ihlas ve sadakat seviyesine göre şekillenir. İhlas ve sadakati yüksek olan birisinin hizmeti o nispette çok olur demektir.

Risale-i Nur mesleğinde sadakat, Risale-i Nur mesleğine tavizsiz bağlılık, Risale-i Nur’u bir hayat felsefesi olarak kabullenme, Risale-i Nur Külliyatındaki düsturları ve ölçüleri önce okuma, öğrenme, özümseme, sonra hayata hakim kılma, Risale-i Nur gözüyle hayata ve olaylara bakma demektir.

Herkesin sadakat seviyesi ve bağlılığı farklı farklıdır. Mesela, bir Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in sadakati ile sıradan bir Nur talebesinin sadakati aynı değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- SADAKAT.

- "Risale-i Nur, kendi sadık ve sebatkâr şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymettar neticeye mukabil fiyat olarak, o şakirtlerden tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat ister." cümlesini izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...