"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Her kim kendisini Allah'a mal ederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah'a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın kendisini Allah’a mal etmesi O’na iman etmesiyle gerçekleşir. Ben Allah’ın kuluyum diyen kişi kendisini her şeyiyle Allah’a mal etmiştir.

Bu eserin bir bölümünde, Üstat hazretleri “İnni lestü maliki” “Ben kendime malik değilim.” diyor ve devamında “Malikim kâinatın malikidir.” buyuruyor. Yâni, “Kâinat kimin mülkü ise ben de O’nun mülkü, O’nun mahlukuyum. Ve ben bana hizmet eden bütün kâinatın bu hizmetlerini hayırlı sahalara yönlendirmek mecburiyetindeyim, onlara Mülkün Malikinin rızası dışında işler gördüremem.”

İşte kendini Allah’a mal eden kimse, kendini kendine malik saymaz. Bunun zarurî bir neticesi olarak da bedeninde ve ruhunda yaptığı tasarruflarda onların birer emanet olduğunu, kendi malı olmadığını bilerek, tümünü ancak Malikinin rızası dairesinde kullanır.

Böyle bir insandan bütün eşya memnun olur, onun lehinde bulunurlar. Bu eşya, öncelikle kendi organları ve duyguları, sonra havadan, sudan, dünyaya, güneşe kadar ona yardım eden, onun ihtiyaçlarını gören bütün varlıklardır. Kendini Allah’a mal eden kişi bütün bunları hayırlı işlerde kullanmakla onları memnun eder.

Bu mana bir ayet-i kerimede ders verilmiştir. Üstat hazretlerinin söz konusu ayet-i kerîme hakkındaki açıklamalarını hatırlayalım:

“Demek فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَاْلاَرْضُ Âyetinin sırrına dikkat et, kulak ver! Bak ne diyor ! Mefhum-u sarihiyle ferman ediyor ki: " Ehl-i dalaletin ölmesiyle insan ile alâkadar olan semâvat ve arz, onların cenazeleri üstünde ağlamıyorlar, yâni; onların ölmesiyle memnun oluyorlar. " Ve mefhum-u işarisiyle ifade ediyor ki: "Ehl-i hidayetin ölmesiyle semâvat ve arz onların cenazeleri üstünde ağlıyorlar, firaklarını istemiyorlar." Çünki; ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. Zira iman ile Hâlık-ı kâinatı bildikleri için, kâinatın kıymetini takdir edip hürmet ve muhabbet ederler. Ehl-i dalalet gibi tahkir ve zımni adavet etmezler.” Lem’alar

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...