İmam Gazali "yed" kelimesini "el" diye tercüme etmemiştir. Fakat Üstad Risalelerde Farsça olarak "dest-i gaybi" kavramını kullanıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız, ayet ve hadiste geçen müteşabih ifadelerin tevil edilmesi gerektiğini düşünen müteahhirin ulema sınıfındandır. Birçok selef alimleri ayet ve hadiste geçen müteşabih ifadelerin tevil edilmemesi gerektiğini düşünen mütekaddimin ulema sınıfındandır.

İmam-ı Gazali Hazretleri ayet ve hadiste geçen müteşabih ifadelerin tevil edilmesi gerektiği görüşündedir. “Yed-i kudret” ifadesi de bir tevil oluyor, yani ayette geçen “yedullah” tabirini kudret olarak tevil ediyor; Üstadımız da aynı kanaattedir.

Farsça Arapça'dan sonra en ilmi ve en zengin dil olduğu için, bütün İslam alimleri Farsçayı kullanmışlar, eserlerinde bunu sıklıkla dillendirmişlerdir. Hatta Türkçemizde ibadetlerin ismi Arapça değil Farsça olarak kullanılır namaz, oruç gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...