İmamet, hilafet, ittihad-ı İslam ve İslam şeriatı değerlerimizin kuvveden fiile çıkmasını hedeflemek ve bunun için çalışmak bir Nur talebesinin vazifesi midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur talebesinin birinci ve en önemli vazifesi, iman hizmetidir. Diğer hizmetler bu hizmetin yanında ikinci ve üçüncü derecededirler. Çünkü iman hizmeti bir temel bir kök gibidir, bu hizmet sağlam bir şekilde tesis edilmeden diğerlerinin teşekkül etmesi mümkün değildir. Yani İslam ağacının gövdesi, dalı ve meyvesi ancak sağlam bir kök ile temin edilebilir. Doğal olarak Nur talebeleri bütün gayret ve mesaisini bu kökün tesisine harcamaktadırlar.

Hilafet ve şeriat gibi diğer vazifeler, bu iman hizmetinin terettübi bir neticesidir, yani zaruri bir sonucudur. Haliy ile Nur şakirtleri iman hizmeti ile bu iki vazifeye de dolaylı bir şekilde hizmet etmiş olmaktadırlar. Ama ileri ki süreçlerde Nur talebeleri cemaat adına olmasa da şahsı adına bu geniş dairelerde de bizzat etkili bir vazife alabilirler ve almaktadırlar da.

Toplum içinde sünnet ve şeriatın ihyası ancak iman hizmeti ile mümkündür. Nur talebeleri bu inceliği iyi kavramışlar ve bütün gayret ve enerjisini iman hizmetine teksif ediyorlar. Maalesef bazı sathi nazarlar bu inceliği iyi takdir edemiyorlar ve Nur talebelerini hilafet ve şeriat hususunda pasif olmakla itham ediyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...