İnsan bir bina yapar daha sonra binayı kendi haline bırakır. "Eğer kâinattan bir dakikacık olsun o nisbet-i kayyûmiyet kesilse, kâinat mahvolur." Bu ifadenin dayanağı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bina örneği gerçeği yansıtmıyor. Binayı yapan da sonra sürekli sabit durmasını sağlayan da Allah’ın kudret sıfatıdır. İnsanın yapması ise mecazidir. Bu yüzden bina örneği mantıklı bir örnek değildir.

Kainatta zerre kadarda olsa Allah’tan başka bir güç muktedir olamaz. Çünkü Allah’ın kudreti ezeli ve ebedi olduğu için, istisnasız her şeyi kuşatıyor ve her şeyin dizgini ve idaresi onun elindedir. Onun kudreti olmadan hiçbir şey ayakta duramaz, kendi başına hareket edemez.

Akla yaklaştırmak için şöyle bir örnek verebiliriz: Bir televizyon düşünelim, bu televizyonun içinde onlarca parça ve cihazlar var ve hepsi de elektrik ile çalışıyor. Elektrik gittiğinde bu parça ve cihazların hepsi atıl ve işlevsiz kalıyor. Biri çıkıp şunu iddia edebilir mi "bazı parçalar kendi elektriğini üretebilir ya da mevcut elektrikten depolayabilir." Bu bakışların hepsi geçersiz ve mantıksızdır.

Kainat da sonsuz kudretle ayakta duran ve çalışan bir elektronik cihaz gibidir; ilahi kudret bir an elini çekse her şey yerle yeksan olur ve işlevsiz hale dönüşür.

Diğer bir husus, kainatta sayısız faaliyet ve eylemler zinciri sürekli yenilenip tazeleniyor. Bir şey kurulmuş da tekdüze çalışıyor değildir. Mesela bir bebek doğuyor, daha önceki hiçbir insana benzemiyor, bu yeni yüz yeni ses yeni retina yeni koku yeni DNA hangi sabit programın eseri olabilir.

Yani kainat her an yoktan var ediliyor gibi var ediliyor, bu da ancak sonsuz bir ilim, irade ve kudret ile mümkün olabilir. Bunları aklı, ilmi, irade ve kudreti olmayan tabiata, tesadüfe ve sebeplere havale etmek asla mümkün değildir.

Bu kayyumiyet konusu Üstad'ın bir icadı değil ayet, hadis ve icma ile sabit bir iman hakikatidir. Aksini iddia etmek küfür ve şirktir.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür."
(Bakara, 2/255)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...