"İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hiss-i havftır. Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Korku" insanın hayatına gelecek tehlikelerden sakınması için verilmiş bir duygudur.

Mesela, kalabalık içinde ateş açıldığında herkes ya bana isabet eder korkusu ile kendini yere atar ya da sığınacak bir yer arar. Zehirli bir akrep üzerimize geldiğinde hemen kendimizi savunmak için ya kaçarız ya da bir cisim ile onu öldürürüz. Soğuk havada hasta olma korkusu ile sıkı giyinir ısınmanın yollarını ararız vesaire örnekleri çoğaltabiliriz.

İşte insanın bütün bu meşru tepkileri korku damarı ile oluyor. Şayet bu meşru olan korku damarı insanda olmasa idi, insan kendini tehlikelerden sakınmaz ve hayat ve cesedi büyük bir risk içinde çabuk heba olurdu.

İşte korku böyle meşru yollarda ve yerlerde kullanılırsa hayatımızı korur. Bu korku damarını abartıp korkulmayacak şeylerden korkmak da yanlış ve hatalı bir tutumdur. Korku yukarıda saydığımız meşru şeyler içindir, aşırı korkup hayatı kendimize zehir etmek ifrat olur.

Mesela, "kaza yaparım düşüncesi ile trafiğe hiç çıkmamak, hasta olurum korkusu ile kışın işe gitmemek, ya batarsa deyip gemiye binmemek, çok zayıf düşme ihtimalinden dolayı uçağa binmemek" gibi meşru olmayan abartılı korkular hayatı korumaz, aksine hayatı kendine çekilmez kılar.

Bir de manevi korku vardır. Allah’tan ve cehennemden korkmak şeklindedir ki, insan bu manevi korku sayesinde kendini Allah’ın kahhar sıfatından ve cehennem hapsinden muhafaza eder. Allah’ın azamet ve haşmetinden haşyet duymak bu korku damarı iledir. Ya da kabir ve cehennem azabından korkup günah ve kötülüklerden uzak durmak bu korku sayesindedir.

Dessas zalimler, insanın bu korku damarını tahrik edip kendi saltanatlarını sağlama almaya çalışıyorlar. "Aman şu cemaate gitme mimlenir, memur amir olamazsın; aman şu tarikata bağlanma dünyevi istikbalin heba olur." gibi evhamları kullanarak, Müslümanları bir korku kalesine hapsetmeye çalışıyorlar.

Üstadımızın döneminde bu bariz bir şekilde kullanılmıştır. Öyle ki o dönemlerde insanlar Nur talebelerine açıktan selam vermekten korkar ve çekinir hâle gelmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...