Block title
Block content

"İnsaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet" ifadesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsaniyet-i kübra, kelime olarak büyük insan demektir. Terim olarak ise, insanlığın en kamili ve en mükemmeli anlamında İslamiyet demektir.

İslam, insanlık için gönderilmiş bir din olarak insanın en kamil manaya ulaşmasını temin edecek bir sistem olarak düzenlenmiştir. Bu yüzden tam tekemmül etmiş ve her vechesi ile kemale ermiş bir insanı büyütsek, İslam olur İslam’ı küçültüp insan şekline çevirsek, kamil bir insan olur. Büyük ve kamil insan modeli İslam ile eş değer bir kavramdır.

 Bu noktada İki Cihan Serveri olan Hazreti Peygamber Efendimiz (sas) insan-ı kamil manasının en müntehası en mükemmeli olduğu için, insandan kast edilen manayı tam ifade ediyor. Bu yüzden şöyle bir önerme çıkarabiliriz; Hazreti Peygamber Efendimizi (sas) büyütsek İslam olur, İslam’ı küçültsek Hazreti Peygamberimiz (sas) olur. İşte İnsaniyet-i Kübra İslam’ın insan modeli ve timsali Hazreti Muhammed (asv)'dir.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...