"İnsanların san'atları içinde nasılki maddenin kıymeti ile san'atın kıymeti ayrı ayrıdır. Bâzan müsavi, bâzan madde daha kıymettar, bâzan oluyor ki; beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir san'at bulunuyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela bir resim tablosunda, resim tablosunu oluşturan tahta ve tuval, tablonun nefsi ve kendisi hükmündedir. Bu resim tablosunun boş tuvali ve önemsiz tahtasına bakıp da kimse sergiye gelmez. İnsanları resim sergisine çeken şey; tablonun tuval ve tahtası değildir, üzerindeki resim sanatıdır. Resim sanatındaki bütün incelik ve çizimler de ressama işaret eden levhalar hükmündedir. Demek bir resim tablosu nefsini yani tuval ve tahtasını bir gösterirken, üzerindeki resim sanatı ile ressamını binler vasfı ile tanıtır ve gösterir.

Aynı şekilde bir çiçeğin maddesi ve dünyaya bakan faydası birkaç iken, sanatkarı olan Allah’a bakan yüz binlerce yönü ve işareti vardır. Yani, çiçek üstündeki her bir nakış ve işleme, sanatkarını bize tanıtıyor. Mesela, çiçeğin o güzel ve tatlı tebessümünde Allah’ın Muhsin, Cemil, Müzeyyin gibi çok isimleri tecelli ile kendini ilan ediyor. Çiçeğin maddesi değil, üstündeki nakış ve sanatları daha çoktur. Bu da nakış ve sanatlar adedince isimleri akla gösteriyor, zira her nakış ve sanat arkasında bir isim tecelli ediyor.

Picasso’nun milyon dolarlık bir resmini sadece maddesi noktasından değerlendirirsek, on lira etmez. İnsanın maddesi beş para etmez, ama o madde üzerine işlenmiş İlahi sanat ve ölçüler öyle kıymetli ve değerli ki, paha bakımından kainattan geri kalmaz.

Mesela, insanın elli altmış gramlık dili kasap açısından bir değer ifade etmez, çünkü insan dili yenmez içilmez; ama aynı dil yer yüzünde bütün lezzetleri tadacak muazzam bir kabiliyet ve hassasiyete sahiptir. Ve bu dil o nimetleri tadarak şükretmek için insana takılmıştır.

Yine insanın gözü madde itibari ile beş para etmez, ama görme kabiliyeti açısından dünyanın en değerli ve pahalı bir sanatıdır ve insana İlahi sanatları görmesi için takılmıştır ve hâkeza...

İnsan, aynı bir resim tablosu gibi maddesi itibari ile beş para etmez, ama bu madde üzerine işlenmiş İlahi sanatlar açısından ve bu sanatların İlahi maksatlara sevk edilmesi noktasından kainat kadar kıymetli ve pahalıdır.

İnsan, kahvehanede bir çay parası kadar, bir meyhanede bir şarap şişesi kadar, bir kumarhanede pişti kadar, bir futbol stadyumunda bir bilet parası kadar değerlidir. Ama camide ve Allah’ın huzurunda kainatın halifesi, hacda veli makamında, kabir ve cennette beş yüz senelik genişlikte bir mülkün efendisidir. Yani insanın sanatsal yönü ile ibadeti birleştiğinde, paha biçilmez bir değere ulaşır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...