"İşte ey tembel nefsim! Bir nevi Mi'rac hükmünde olan namazın hakikatı,.." Namaz; nasıl bir nevi Miraç hükmündedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Resulü (asm), “Namaz müminin Mirac'ıdır.” buyurmuşlardır.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimiz (asm.) bütün sema tabakalarını, kürsiyi, arşı gerilerde bıraktıktan sonra, Allah’ın huzuruna çıkmış ve rüyetine mazhar olmuştur.

Bu terakki yolculuğunun bir küçük misâli de namazda mevcuttur. Üstat Hazretlerinin de belirttiği gibi, namazda getirilen her bir tekbir, müminin “bir basamak-ı mi’raciyeyi kat’ına işarettir.”

Yine Nurlarda Fatiha Sûresinin açıklaması yapılırken, “iyya ke nabüdü” ye kadar gaibane bir muamelenin söz konusu olduğu, bu ayet ile hazırane, muhataba suretine geçildiği belirtilir. Bir mümin, Fatiha Sûresini okurken, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlar, sonra bütün medih ve senanın Allah’a ait olduğunu dile getirir. Daha sonra Allah’ın “Rahmân, Rahîm ve din gününün sahibi” olduğunu ifade eder. Bütün bunlar gaibanedir. Sadece birisini örnek verelim. “Allah, din gününün sahibidir.” demek gaibanedir, “Sen din gününün sahibisin.” diyerek Allah’a doğrudan hitap etmek ise hazıranedir.

“İyya ke nabüdü” ye kadar gaibane hitap edilirken, sanki miraçtaki basamaklar kat edilmiş ve “iyya ke nabüdü ve iyya ke nestein” diye doğrudan Allah’a hitap edilirken de sanki bir nevi rüyete mazhar olunmuştur.

Öte yandan, her teşehhütte okunan “Ettehiyyatu lillahi…” mümine Miracı hatırlatır. Zira onda geçen cümleler, Miraç'taki kelamlardır. Bu konuda Altıncı Şuâ’dan kısa bir bölüm nakletmekle yetineceğiz:

“Teşehhüdün mübarek kelimâtı, Miraç gecesinde Cenâb-ı Hak ile Resulünün bir mükâlemeleri olduğu halde, namazda okunmasının hikmeti nedir?"

"Elcevap: Her mü'minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin mânâları cüz'iyetten külliyete çıkar…”
(Şuâlar, Altıncı Şuâ)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...