"İşte ey tembel nefsim! Bir nevi miraç hükmünde olan namazın hakikatı,.." Namaz; nasıl bir nevi miraç hükmündedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Resulü (asm), “Namaz mü’minin miracıdır.”(1) buyurmuşlardır.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimiz (asm.) bütün sema tabakalarını, kürsiyi, arşı gerilerde bıraktıktan sonra, Allah’ın huzuruna çıkmış ve rü’yetine mazhar olmuştur.

Bu terakki yolculuğunun bir küçük misali de namazda mevcuttur. Üstad Hazretlerinin de belirttiği gibi, namazda getirilen her bir tekbir, mü’minin “bir basamak-ı mi’raciyeyi kat’ına işarettir.”

Yine Nur Külliyatı’nda Fatiha sûresinin açıklaması yapılırken, “iyyake nabüdü”ye kadar gaibane bir muamelenin söz konusu olduğu, bu âyet ile hâzırane, muhataba suretine geçildiği belirtilir. Bir mü’min, Fatiha Sûresini okurken, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlar, sonra bütün medih ve senanın Allah’a ait olduğunu dile getirir. Daha sonra Allah’ın “Rahmân, Rahîm ve din gününün sahibi” olduğunu ifade eder. Bütün bunlar gaibanedir. Sadece birisini misal verelim:

“Allah, din gününün sahibidir.” demek gaibanedir, “Sen din gününün sahibisin.” diyerek Allah’a doğrudan hitap etmek ise hâzıranedir.

“İyyake nabüdü”ye kadar gaibane hitap edilirken, sanki miraçtaki basamaklar katedilmiş ve “iyyake nabüdü ve iyyake nestein” diye doğrudan Allah’a hitap edilirken de sanki bir nevi rü’yete mazhar olunmuştur.

Diğer taraftan, her teşehhütte okunan “Ettehiyyatu lillahi…” mü’mine miracı hatırlatır. Zira onda geçen cümleler, miraçtaki kelamlardır. Bu konuda Altıncı Şuâ’dan kısa bir bölüm nakledelim:

"Her mü'minin namazı, onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise Mirac-ı Ekber-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmda söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kudsî sohbet tahattur edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüz'iyetten külliyete çıkar…”(2)

Dipnotlar:

1) bk. Munavî, Feyzu’l-Kadir, 1/497.

2) bk. Şuâlar, Altıncı Şuâ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...