Block title
Block content

"İşte o Sâni’-i Hakîm, dünya mescidinde ve arz mektebinde, asırlar arkasında oturan taifelerin umum saflarına hitaben îrad ettiği hutbe-i ezelîyesinde, kâinatı zelzeleye veren..." Burayı Zilzal Suresinin tefsiri ile açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeryüzü (kendine has)  o  sarsıntısıyla sarsıldığı.(1)

(İçindeki) ağırlıklarını çıkardığı (dışarıya  attığı),(2)

[Tefsirlerde, yeryüzünün sura ilk üflenişte (birinci nefhada) içindeki hazineleri ve defineleri; ikinci üflenişte de içindeki ölüleri dışarı çıkaracağı kaydedilmektedir.]

Ve insan, “Ne oluyor buna?” dediği zaman.(3)

İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.(4)

Çünkü Rabbin ona (öyle) vahy etmiştir.(5)

O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.(6)

(Amellerin görülmesi konusunda da iki görüş vardır: Birincisi, amel defterindeki kayıtları görmek; diğeri ise, amellerinin mükâfat yahut ceza olarak karşılığını görmek)

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onu  görecektir.(7)

Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onu görecektir.(8)

Zerre için “karınca” veya “toz zerresi” mânası verilmiştir. Her ikisinde de maksat  küçüklüğü ders vermektir. İnsan, işlediği hiçbir hayrı küçük görmemelidir, zira mizanda o küçük hayır onun sevaplarının ağır gelmesine sebep olabilir. Yine hiçbir kötülüğü de hafife almamalıdır.

Bu âyetin tefsirinde, kâfirlerin işledikleri iyi ameller konusunda farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Hepsinin ortak noktası, kâfirin yaptığı hiçbir iyiliğin yahut taşıdığı hiçbir güzel sıfatın onu cehennemden kurtarmaya yetmeyeceğidir. Zira, imansızlığı affettirecek hiçbir iyilik düşünülemez. Bilindiği gibi, cennet imanın meyvesidir, cehennem ise küfrün neticesidir. Yani cennete girmenin şartı mümin olmaktır. Şu var ki, bazı zâtlar, kâfirlerin yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyada göreceklerini söylerken, bazıları da bu iyiliklerin onların cehennemdeki azaplarında bir azalmaya vesile olacağı görüşündedirler. Hakikati hali en iyi Allah bilir.

Üstadımızın şu hikmet saçan ifadeleriyle konuya son verelim:

“Allah’ın rahmetinden fazla rahmet edilmez. Allah’ın gazabından fazla gazap edilmez.”(1)

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...