"İşte şecere-i kâinat, şecere-i tûbâ gibi, gövdesi ve kökü yukarıda, dalları aşağıda olduğu için; aşağıdaki meyve makamından, tâ çekirdek-i aslî makamına kadar, nurani bir hayt-ı münasebet var." Tûbâ ağacının neyi temsil ediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tûbâ, en güzel, en hoş, en iyi manasına gelir. Tîb (temiz ve güzel kokular) kelimesinden türemiştir.

“İman edip güzel amel işleyenler için Tûbâ ve varılacak güzel yurt vardır.”(Ra'd, 13/29)

Ayette geçen "Tûbâ" kelimesine “cennet” manası verildiği gibi, “cennette bir ağaç” manası da verilmiştir.

"Şecere" ağaç anlamındadır ve Risale-i Nur'da çokça kullanılan bir kelimedir. Risale-i Nur'da "şecere" en çok kainatın geneli için kullanılan bir terimdir. Kainatın en başı tohum ve kök olarak tasvir edilir. Ondan sonrası umum kevni alemler ve semavat gövde olarak tasvir edilir. Kevni alemleri kuşatan toprak, hava, su ve ateş gibi unsurlar, dal ve budak olarak tasvir edilir. En nihayetinde insanlık alemi de ağacın meyvesi ve neticesi olarak tasvir ediliyor.

Bunun haricinde amel ve ibadetin mertebelerini ifade için yine ağaç örneği verilir. Çekirdekten tut da ağaca kadar iman ve ibadette mertebeler var, diye hakikate temsil olarak getiriliyor.

Yine imanda "şecere-i tuba" küfür de ise "şecere-i zakkum" ifadeleri ile iman ve küfür içindeki lezzet ve elemlere işaret ediliyor. Ayrıca "tuba" iyilikleri ve güzellikleri temsil eden bir sembol iken, zakkum fenalığı ve kötülüğü temsil eden bir semboldür.

Kainat ağacının kök ve gövdesinin yukarıda olması semavat alemine kinaye iken, dal ve budaklarının aşağı da olması, insanın da içinde bulunduğu alem-i süfli de denen dünyaya kinayedir; dünya âdeta sema gövdesinde duran bir dal insan da bu dalın ucundaki meyve gibidir. Yani kainat ağacının en ucunda ve en önemli netice ve meyvesi insan oluyor. Tuba ağacının dünyadaki karşılığı iman ve hidayettir. Yani iman ve hidayet Tuba ağacından gelip insanın kalp dünyasına uzanan nurlu bir çubuk bir dal gibidir denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...