"İstidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile iman ziyasıyla ubudiyet toprağı altında terbiye ederek,.." Buradaki benzetmeler nasıl yapılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çekirdeğin çatlayıp büyümesi için hava, su ve toprak gerekiyor. Âdetullah böyle cereyan ediyor.

İnsanın fıtratında bulunan kabiliyetleri de bir çekirdek gibi düşünecek olursak, bu çekirdeğin gelişip büyümesi için İslam, iman ve ibadet gerekiyor.

"Hava ve iman", "İslam ve su", "ubudiyet ile toprak" eşleşmesi, letafet bakımındandır. Yani en latif olanı en latifi temsil ediyor. Hava, su ve toprağa göre daha latiftir, su da toprağa göre daha latiftir...

İman kalbi, İslam bedeni, ubudiyet ise insanın nefsine direnmesi açısından nefsani bir durumdur. Bu yüzden eşleşme alelade değil, gayet ince bir hikmeti havidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...