Block title
Block content

Kâinat kitabındaki bu yazılıp bozulmanın sebep ve hikmeti ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri dünyanın darü’l-hikmet, ahiretin ise darü’l-kudret olduğunu beyan ediyor. Bu hikmet aleminde her şey kademeli olarak, safha safha yaratılıyor. Kâinat altı devrede yaratıldığı gibi insan da ana rahminde dokuz ay sonunda altı ana devrede dünyaya geliyor. Her şey tedricen kemale erdiği gibi, yine tedricen zevale meylediyor ve sonunda ölümü tadıyor.

Bu ölümlü âlemde, gidenlerin yerlerine yenileri yaratılarak kâinat yeni misafirlerle şenleniyor ve İlâhî isimlere bu yeni misafirlerle ayinadırlık ediyorlar. Bu imtihan dünyasına yeni insanlar alınıyorlar. Eğer değişim olmasaydı bahar bir defa gelecek yeni çiçekler açılamayacaktı; insanlar bir defada yaratılacaklar yeni insanlar dünyaya gelemeyecekti.

Üstat Hazretleri bu konuyu Mektubat’ında değişik yönleriyle değerlendiriyor. O Risaleden sadece iki cümle nakledelim:

“…Zemin yüzünü, aynen öyle bir mezraa yapmış ki, mevsim be mevsim âlemleri, envâları içinde eker, biçer, kaldırır."

(…)

"Kendi mülkünde her bir şeyi birer sayfa hükmünde inşa etmiş. Her sayfada, yüzer tarzda manidar mektubatını yazar; hikmetini, âyâtını izhar eder, zîşuurlara okutturur.”(1) 

Bir başka dersinde de mahlukatın yaratılış hikmetlerini maddeler halinde sıraladıktan sonra, kâinattaki değişimlerin hikmetini şu şekilde özetliyor:

"...Ve yakînen bana bildirildi ki, kâinattaki kudretin faaliyeti ve seyr ü seyelân-ı eşya o kadar mânidardır ki, o faaliyetle Sâni-i Hakîm envâ-ı kâinatı konuşturuyor."

"Güya göklerin ve zeminin müteharrik mevcutları ve hareketleri, onların o konuşmalarındaki kelimelerdir; ve taharrük ise, bir tekellümdür. Demek, faaliyetten gelen harekât ve zevâl, bir tekellümât-ı tesbihiyedir. Ve kâinattaki faaliyet dahi, kâinatın ve envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır.”
(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.
(2) bk. age., Yirmi Dördüncü Mektup, Birinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...