"Kalpten maksat, sanevberî (çam kozalağı) gibi bir et parçası değildir. Ancak, bir lâtife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, mâkes-i efkârı dimağdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kalp denildiğinde, insanın bedeninde bulunan çam kozalağını andıran bir et parçası akla gelmemelidir. Kalp denilen şey Rabbani bir latife, bir duygu ve bir hissiyattır. Bu duygu ve latife iki kanaldan beslenir; birisi iç ses olan vicdan diğeri ise fikirlerin yansıdığı dimağdır.

Vicdan, Allah’ın hakkı ve doğruları insana fısıldamasını ifade ederken, dimağ da kâinatta sergilenen muazzam hikmet ve sanatlardan aldığı verileri kalbe ulaştıran bir alet bir araç niteliğindedir.

Yani insanın kalbini ve gönlünü şekillendiren, besleyen ve inkişafına vesile olan şey vicdan ve akıldır. Akıl, dış alemden aldığı bilgilerle kalbi aydınlatırken vicdan da iç alemin temsilcisi olarak kalbe istikamet ve mizan verir.

Kalp bu iki kanaldan aldığı veriler ile karar verir, tercihte bulunur ve tasdik işlemini yapar. Vicdanı temiz ve akli melekeleri sağlam bir insanın kalbi hükümleri de ona göre sağlam ve sağlıklı olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...