Kuddüs isminin diğer isimlerle birlikte tecellisinin görülebilmesine bir örnek verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir şeyin güzelliği nezafet ve temizlik ile tamamlanır. Necis ve pis bir şey ne kadar güzel ve estetik de olsa Cemil ve Hakim ismini lekedar eder ve gölgeler. Öyle ise ortaya konulan eserin estetik ve güzelliğinin yanında nezafet ve temizlik de lazımdır ki, eser kemalini bulsun.

Kuddüs ismi, kainat sanatını temizlemeyip necis bıraksa idi Cemil ve Hakim isimleri eksik kalır ve okunmaz bir hal alırdı. Bu sebeple Cemil ve Hakim isminin içinde ve zımnında Kuddüs ismi de lazım ve gerekli bir isimdir. Bir cihetle güzellik ve hikmetin ana rükünlerinden birisi de nezafet ve nezahettir.

Denizin içindeki canlıların leşleri Kuddüs ismi ile temizlenmese idi, denizin güzel ve tatlı yüzü çirkin ve tiksindirici bir şekle dönüşürdü ve o deniz üstünde tecelli eden bir çok ismin ve sıfatın manası kendini izhar ve ilan edemezdi. Bu misalle yola çıkarak diğer isimleri de bu şekilde tefekkür edebiliriz. Yani bir isim tecelliye intikal ettiği zaman, zımnında veya riyasetinde diğer isimleri de yanında celbeder. Bunun misallerini çoğaltmak mümkündür.

Nasıl bir melodinin çıkmasında çok enstrümanlar lazım ve bunlardan birisi olmadığı zaman melodi ahengini bozuyor ise, aynı şekilde isimler de tevhid melodisini çıkarırken ortak ve ahenkli bir nizam ile tecelli eder. Bir şeyin güzelliği nezafet ve temizlik ile tamamlanır. Necis ve pis bir şey ne kadar güzel ve estetik de olsa Cemil ve Hakim ismini lekedar eder ve gölgeler. Öyle ise ortaya konulan eserin estetik ve güzelliğinin yanında nezafet ve temizlik de lazımdır ki, eser kemalini bulsun.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...