Kur’ân-ı Kerîm'in "Beyanının beraati"ni izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân’ın beyanındaki berâat, onun üstünlüğünü, metanet ve haşmetini ifade eder.

Kelamın terğib ve terhib, medih ve zemm, isbat ve irşad, ifham ve ilzam gibi kısımları vardır. Kur’ân-ı Kerim, kelamın bütün kısımlarında en üstün ve en haşmetli bir üslupla beyanda bulunur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...