"Kuvay-ı sariye" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat, kuvâ-yı sâriye tabirini haşiye kısmında şu şekil tarif ediyor:

"HAŞİYE: Melâike mânâsını ve ruhaniyatın hakikatini inkâra mecal bulamamışlar; belki fıtratın namuslarından 'kuvâ-yı sâriye' diye, 'cereyan eden kuvvetler' namını vererek yanlış bir surette tasvir ve bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıllı zanneden!.."(1)

Kuva-yı sariye, kainatta eserleri ve intizamlı işleri göründüğü halde, kendileri görünmeyen varlıklar anlamınada gelir. Bu varlıkların kendileri görünmediği için sebep sonuç içinde boğulan materyalistler, bu anlamlı varlıklara anlamsız bir isim ve tabir takarak, kendi alemlerinde kendilerini ikna ve tatmin yolunu seçmişlerdir. İslam’ın hak ve doğru tabiri olan melek tabiri yerine, bilinmeyen ama işleyen ve eserleri görünen anlamında "kuva-yı sariye" demişlerdir. Tıpkı Allah’ın kainatta olan tasarruf ve terbiyesine "tabiat" dedikleri gibi.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...