Block title
Block content

Latifelerin Ayrı Ayrı Tevhidleri Nasıl Olur?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kelime-i Tevhidin tekrarla zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir. Ve nefsin tapacak derecede sanem ittihaz ettiği mahbuplardan yüzünü çevirtmektir. Maahaza, zâkir olan zatta bulunan hâsse ve lâtifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi, onların da, onlara münâsip şerikleriyle olan alâkalarını kesmek içindir.
Üstad hazretleri, burada bize çok derin ve tahkiki bir tevhit dersi vermektedir. Şöyleki: Bir insanın kendisi muvahhit olabilir. Ama o insan zerrelerden ve azalardan meydana gelmiş bir cemaat hükmündedir. Bu zerrat ve azalar cemaatinin de herbirisinin ayrı ayrı tevhitleri vardır. Şayet insan tüm aza ve hissiyatını tevhide yönlendiremezse, o zaman bu insan mutlak kamil olamaz.
Mesela, bir devlet veya millet için "Müslüman devlet" diyoruz. Bundan kasıt, bu ülkenin çoğunluğu Müslümandır. Fakat bu ülkede yine de müşrik olanlar olabilir.
İşte Üstadımız, bu İ'lemde insanı bir ülke veya bir cemaat gibi analiz ediyor. Bir insan, her ne kadar kendisi "ben muvahhidim" dese de, onun kulağı Allah rızası dahilinde olmayan sesleri işitmeye çalıştı mı, o uzvun şirki olur. Çünkü Allah'tan başkaları (nefs-i emmare) hesabına çalışmaktadır. Göz de, Allah namına değil de nefis hesabına çalıştı mı, gözün şirki olur. Bütün aza ve hissiyatları buna kıyas etmek mümkündür.
Bundan dolayı, Lailahe İllallah kelimesini sıkça tekrar etmenin, faydaları çoktur. Bunlardan birisi de, her uzvun kendisine münasip şerikiyle irtibatını kesmek ve onu da tevhide yönlendirmektir. Böylece İnsan, muhakkik ve kamil bir mümin olur.
Bu paragrafın izahını yine nesnevi-i nuriyeden okuyalım;
"İnsanın bir ferdinde bir cemaat-i mükellefin bulunur. Evet, her bir uzuv, birşey için yaratılmıştır. O uzvu, o şeyde kullanmakla mükelleftir. Mesela, herbir hasse için bir ibadet vardır. Onun hilafında kullanılması dalalettir. Mesela, başla yapılan secde Allah için olursa ibadettir, gayrısı için dalalettir. Kezalik, şuaranın hayalen yaptıkları hayret ve muhabbet secdeleri dalalettir. Hayal, onunla fasık olur." (1)
(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...