"Maahaza, Cenab-ı Hak da bir saatlik lezzeti terketmeye davet ediyor ki, senelerce dostlarınla beraber rahat edesin." Bu cümlede geçen "bir saat" ifadesin neye işarettir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki "bir saat lezzet" ifadesi; dünya hayatının gayri meşru ve gafletli lezzetlerine kinayedir. İnsan, dünyanın bu gayri meşru ve gafletli lezzetini terk edip, hayatını helal dairede ve Allah’ın razı olacağı şekilde devam ettirir ise, ahirette ve kabir aleminde ebedi bir saadet ve huzuru kazanacak. Aksini yaparsa, dünyanın adi ve fani bir saat hükmünde olan haram lezzetlerine bedel, ebedi bir hüsran ve azaba maruz kalacak. İnsan açısından bu iyi bir ticaret olmaz.

Öyle ise dünyanın bir saat hükmünde olan haram lezzetlerini terk edip, ebedi bir saadet değerinde olan helal ve meşru dairede hareket etmek, akıllı insanlar için vacip ve lazım bir vazifedir.

Buradaki bir saatin beş vakit namaz ile bir ilgisi olabileceğini düşünmüyoruz. Gayri meşru lezzetlerin ne kadar kısa olduğu ifade edilmekle birlikte, geçici dünya hayatını ebedi ahiret hayatına nispetle bir saat olarak değerlendirmek daha doğru ve güzel bir mana olur, kanaatindeyiz. Lakin burada ana tema dünyanın gayri meşru lezzetlerinin bir saat ile temsil edilmesidir. Yoksa Allah helal bir şeyi terk etmemizi istemez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...