"Madem ecel ve her şey kader-i İlâhî iledir; sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin." cümlesi için kaynak verilen 'Edebü'd-Din ve Dünya Risalesi' hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ebu'l-Hasan Ali İbn Muhammed İbn Habib el-Maverdi, MS. 972'de Basra'da doğdu. Temel eğitimini tamamladıktan sonra, ilk olarak hukukçu Ebu'l-Vahit el-Simari'den fıkıh (İslâm kamu hukuku) Basra'da öğrenim gördü. Sonra Şeyh Abdülhamid ve Abdullah el-Baki himayesinde Bağdat'a gitti. Kamu hukuku, ahlak, siyaset bilimi ve edebiyat alanındaki uzmanlığı ona saygınlık kazandırıdı.

Kadı olarak ilk tayin edilmesinden sonra, giderek daha yüksek memuriyetlere terfi ettirildi ve sonunda Bağdat'ta Baş kadılığa terfi etti. Abbasi Halifesi El-Kaim b Emrullah onu gezici büyükelçisi olarak atadı ve hususi görevlerin başkanı olarak birçok ülkeye gönderdi. Bu sıfatla, Abbasi Halifeliğinin çöküşü, Büveyiler ve Selçukluların artan güçleri arasındaki münasebetleri tesis etmede anahtar rol oynadı. Zamanın birçok Sultanından hediyeler ve övgüler aldı. Büveyhiler tarafından ele geçirildiğinde halen Bağdat'taydı. El-Maverdi MS. 1058'de öldü.

El-Maverdi büyük bir hukukçu, muhaddis, sosyolog ve siyaset biliminde bir uzman idi. Fıkıh okulunda bir hukukçuydu ve kamu hukukunun prensipler üzerine yazdığı "El-Havi" kitabı çok meşhurdur.

Ahlak biliminde meşhur olan ve bazı İslâm ülkelerinde halen okutulan "Kitab Edebi'd-Dünya ve'd-Din"i yazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...