Mantık kaidesince tahayyülün hüküm olmayıp, şetmin hüküm olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tahayyül" yani bir şeyi hayal etmek, o şeyi yapmak yahut kabul etmek değildir. Hayalden sonra tasavvur gelir, ondan sonra mesele akla havale edilir. Akılda ölçülüp biçildikten sonra bir hükme varılır.

Şetmin hüküm olması şu manadadır: Kötü bir sözü hayal etmekle o söz söylenmiş olmaz. Ancak kabul edildiği takdirde hüküm haline gelir; söylenmesi halinde ise sorumluluk söz konusu olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

lighted
"Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz’an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir". Lemeat. Demek aklın tasdiki, kalbin izanı, iltizam ve itikadı hükümdür. Yani insanın kabul ettiği meseledir. Kalb şetmi kabul etse fakat lisanen soylenmese hüküm olur. Değil mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Münafık kalbindeki inkarı dile dökmese de ahirette kafir olacak. Bu durumda esas olan kalbin tasdik etmesidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
lighted

"Ve tevhid-i hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve iz’an ve kabuldür ki, herbir şeyle Rabbini bulabilir". 7 şua.

"Birisi   : Adem-i kabuldür. Yalnız, ispatı tasdik etmemektir. Bu ise bir cehildir; bir hükümsüzlüktür ve kolaydır...
 İkincisi: Kabul-ü ademdir. Kalben, ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikaddır, bir iltizamdır". 7 şua (Küfür 2 kısımdır).

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...