"Meşhur olan âlem-i misal, onların cevelângâhıdır. Biz elbisemizi çıkardığımız gibi, onlar da cesetlerini çıkarıp seyr-i ruhaniyle o ma’razgâh-ı acaibe temaşa ediyorlar. “Kaf” ise, o âlemde onların târif ettikleri gibi mütemessildir." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Misal: Maddi alem ile ruhlar alemi arasında bir köprü alemidir. Bu alem hem maddi alemden hem de ruhlar aleminden vasıflar almıştır. Maddi aleme göre misal alemi daha latif ve hafif bir alemdir. Misal alemi hayale yakın bir alemdir.

Uyku halinde
, insanın maddi alemle ilişkisi ve münasebeti azaldığı için, sair latife ve duygular gaybi alemler ile irtibata geçiyor. Ve oralarda geziniyor. Kalbin ve duyguların terakki ve keskinliğine göre bazen Levh-i Mahfuz'un cilveleri bazen de kader mektuplarının numuneleri ile karşılaşıyor. İşte rüyanın hakikati bundan ibarettir.

Rüyada
görülen bu cilveler ve numuneler misal aleminin abartılı şekil ve şemallerine bürünüyor. İşte bu yüzden görülen rüyalar tabir istiyor. Zira hakikat aleminden basit bir şey, misal aleminde çok büyük ve karmaşık bir hal alabiliyor. Bu yüzden bu karmaşıklık ve abartılı haller, tabir ile hakikate uyarlanması gerekiyor.

Maddi alemden
bir çakıl taşı misal aleminde büyük bir dağ gibi yansıyor. Yine maddi alemden bir damla su, misal aleminde deniz gibi tezahür ediyor. İşte bazı mühim evliyalar bu alemi ruhen seyrederken orada gördüklerini, bu alem de görmüş gibi tasvir ve tabir ettikleri için, bir takım yanlış anlamalara ve itirazlara kapı açmışlar.

Kaf dağı
da bu evliyaların misal aleminde gördükleri büyük ve geniş bir dağdır ki, bu dağın dünya yüzüne yerleşmesi mümkün değildir. Bu sebeple coğrafya uzmanları bu gibi evliyaların "gördüm" dediği kaf dağını kabul etmiyorlar. Bir tarafta bilim, diğer tarafta makbul veliler olunca Üstad Hazretleri bu durumu tevil ve tabir ederek, aradaki anlaşmazlığı ve uyuşmazlığı ortadan kaldırıyor. O evliyaların gördüğü haktır, lakin dünyaya tatbik etmeleri hatalıdır, diyerek orta yolu buluyor.

Mesela Himalaya dağlarının misal aleminde Kaf dağı şeklinde tezahür ve tecelli etmesi mukadderdir. Nasıl buradaki çakıl taşı orada dağ olarak yansıyor ise, Himalaya dağlarının da misal aleminde çok azametli ve büyük bir dağ silsilesi ve mekanı olarak yansıması normaldir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...