"Meşkûk küfür vasıtasıyla, deve kuşu gibi mevt ve zevâli idam mânâsında gördüğü vakit, Kur’ân ve semâvî kitapların îmânün bi’l-âhiret’e dair kat’î ihbârâtı ona bir ihtimal verir; o kâfir o ihtimale yapışır, o dehşetli elemi üzerine almaz." izah?

Soru Detayı

Üstad'ın küfrü bu kadar güzel tahlil etmesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretlerinin bu güzel tahlilinin kaynağını birkaç noktada izah etmek mümkün:

Birincisi, küfrün ve kafirlerin ruh halini ayetler ve hadisler, bazen sarih bir dil ile bazen remzi ve işari bir dil ile çok mükemmel bir şekilde tasvir ediyor. Üstad Hazretleri de bu tasviri kuvvetli bir ilham beyanı ile bizlere ifade ve tefsir ediyor. Yani Risale-i Nurlar üstün ve güzel beyan gücünü nasstan, yani ayet ve hadislerden alıyor.

İkincisi, Üstad Hazretleri Avrupa’nın fen ve felsefesini bir dönem okumuş ve o malumatları ezberine almıştır. Felsefeden bihaber değil, onların fikriyatına derinlemesine vakıf dolayısı ile bu batıl fikriyatların insan ruhuna ne derin yaralar açtığını da bilmesi mukadder olur.

Üçüncüsü, sizin de ifade ettiğiniz gibi keşif de bunda bir etkendir. Çünkü Üstad Hazretlerinin kuvve-i ilmiyesi kadar kuvve-i velayeti de keskin ve latiftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...