"Müstemi, müteharri-i hakikat bir Japondur." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri kalbine doğan manaları nefsine ders verirken, dinleyici olarak hakikati bulmaya çalışan bir Japon’u alıyor. Üstad, o dönemde bir Japon kumandanının sorularına cevap niteliğinde eserler kaleme almıştır, bunlardan birisi de Mesnevi-i Nuriye'dir.

Bu tercihte bize verilen önemli mesaj, Nur’un derslerinden istifade etmenin temel şartının hakikati bulma arzusu olduğudur. Yâni, bir insan hakikati bilmek, öğrenmek, bu konuda marifetini artırmak niyetiyle Nurları okuduğunda azami derecede istifade eder. Tenkit ve itiraz nazarıyla bakan kimsenin istifadesi asgariye iner, ilzam olsa bile ikna olması güçleşir.

"Müstemi, müteharri-i hakikat bir Japon" Şualar mecmuasına dercedilen Beşinci Şua'nın yazılmasına sebep olan Japon Başkomutanıdır. Beşinci Şua mecmuası Japon Başkomutanının İstanbul’da Bediüzzamanı ziyaret etmesi ve ahir zamanla alakalı olan hadis-i şerifleri sorması, akabinde Bediüzzaman’ın ona verdiği cevaplardan ibarettir.

Verilen cevaplardan çok memnun olan Japon Başkomutanı, Bediüzzaman Hazretleri ile dost olmuştur.

Bayram Yüksel Ağabey 1951 yılında Kore Savaşı’na giderken, Bediüzzaman Hazretleri kendisine birtakım Külliyat verir ve Japon Başkomutanına ulaştırmasını ister.

Savaş esnasında gitmek mümkün olmaz. Bayram Yüksel Ağabey savaş bittikten sonra bir yolunu bularak, Nur Külliyatını Japon Başkomutanına ulaştırmak üzere Japonya'ya gider. Ancak Japon Başkomutanı vefat etmiştir. Bayram Ağabey Külliyatı Japonya'da tanıştığı Müslüman Kazan Türklerinin reisi ve Japon Başkumandanını tanıyan Abdülvehap isimli şahsa verir.(1)

(1) bk. ŞAHİNER Necmettin, Son Şahitler, Bayram Yüksel’in Hatıraları, III, 31.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...