"Müstemi, müteharri-i hakikat bir Japondur." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Müstemi' müteharri-i hakikat bir Japondur" ne demektir. Şualar mecmuasına dercedilen Beşinci Şuanın yazılmasına sebeb olan Japon başkomutanıdır. Bu Beşinci Şua mecmuası Japon başkomutanının İstanbul’da Bediüzzamanı ziyaret etmesi ve ahir zamanla alakalı olan hadisi şerifleri sorması, akabinde de Bediüzzaman’ın ona cevap vermesinden ibarettir. Bu cevaplar daha sonra Beşinci Şua adıyla şualar mecmuasına derc edilmiştir.
İşte bediüzzamanın müteharrii hakikat dediği, yani hakikatı araştıran Japon başkomutanına bu Beşinci Şua, Bediüzzaman hazretlerinin bir dersidir. Ve bu cevaplardan memnun olması neticesin de Japon başkomutanı, Bediüzzamanla artık dost olmuşlardır..
1951‘de, Bediüzzaman’ın talebelerinden Bayram Yüksel abi Kore Savaşı’na giderken, Bediüzzaman hazretleri kendisine bir takım külliyat verir ve bunu Japon başkomutanına ulaştırmasını ister.
Savaş öncesi gitmek mümkün olmadığından, ancak savaştan sonra Bayram Yüksel abi bir yolunu bularak, Üstadından almış olduğu nur külliyatını Japon başkomutanına ulaştırmak üzere Japonya'ya gider. Ancak Japon başkomutanı o sıralarda vefat etmiştir. Bayram abi külliyatı Japonyada tanıştığı Müslüman Kazan Türklerinin reisi ve Japon Başkumandanını tanıyan Abdülvehap isimli şahsa verir. (1)
(1) bk.ŞAHİNER Necmettin, Son Şahitler, 3.Cilt: Bayram Yüksel ağabey’in hatıraları.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...