Nur cemaatinde, Risale-i Nur ve muhtelif kitapların satışına nasıl bakılabilir? Kurban kesim ve dağıtım hizmetini yapmak doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nur cemaati, İslam aleminde ve ülkemizde dine ve Kur'ana hizmet etmeye çalışan bir cemaattir. Bunu yaparken de halisane ve samimane davranmak mecburiyetindedir.

Nur kitaplarını satarken, bunu kâr etmek ve holdingleşmek niyetiyle değil de müminlere fayda sağlayacak bu kitapların rahatlıkla teminini sağlamak, çeşitli dillere tercüme edilmesine gelir temin etmek ve elde edilecek imkanların bir kısmını da hayatlarını bu hizmete adayan ve vakfedenlerin tayinatını karşılamak hedefi esas olmalıdır. Üstadımızdan bu zamana kadar, bu hayırlı niyet devam edegelmiştir.

Başka kitapların satışı konusu ise şöyle anlaşılmalıdır; ehl-i imanın ihtiyaç duyduğu eserleri ve kitapları (Hadis, ilmihal, İslam tarihi, çocuk eserleri, İslami şuur veren roman v.s) sağlam ve güvenilir yazarlara ve ilim ehline yazdırmak gerekir. Bu yazılacak eserlerin Ehl-i sünnet çizgisinde kitap isteyen ümmetin eline geçecek şekilde çalışmalar yapma ihtiyacı hasıl olduğundan bu tarz bir faaliyete girilmiştir. Burada ise hem sağlam kitapların yazılması hem bu kitapların pazarlanması ve satılması hem de ticaretten elde edilen karın bir kısmının da hizmetlerin inkişafı için harcanması hedeflenmiştir. Buradaki durum Risalelerin neşri gibi tam safi olmasa da yine hayırlı niyet ve hedefler vardır.

Kurban konusuna gelince, cemaat fertlerinin şimdiki ortamda kurban kesmesinin zorlaştığı bir vakıadır. Avrupa'daki müminlerin de bu konuda daha sıkıntılı ve zor durumda olduğunu görüyoruz. İşte ehl-i imanın bu kurban kesme ibadetinin naehil insanların ve din simsarcılarının eline geçmemesi ve suistimal edilmemesi için, yine ibadet ve hizmet niyetiyle organizelerin tertip edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu elde edilen kurbanların yurt dışında kesilenlerin muhtaç ve mağdur müminlerin (Afrika ülkeleri, Uzak Asya ülkeleri gibi) ihtiyacı için kullanılması temin edilmiş ve güzelce köprü vazifesi görülmüştür. Ayrıca yurt içinde yine mağdur olan vatandaşların, Kur'an kurslarının, medreselerin ihtiyacı için kullanılması temin edilmesiyle hem kesenlere hem de istifade edenlere güzel hizmetler sunmaya vesile olunmuştur.

Tabi bu yapılacak tüm faaliyetler, cemaatin meşvereti ve tensibiyle yapılmalıdır. Farklı niyetlerle bu gibi organizeleri yapanların yaptığı sistem hataları cemaati bağlamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...