Block title
Block content

"O kadar sevdiğin mal ve evlât ve perestiş ettiğin nefis ve hevâ ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak, senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malı helal yoldan kazanıp Allah yolunda sarf etmezsen, boşu boşuna zayi olacak ve günahlarının sorumluluğunu da üzerine yükleyecek. Meşru edinilmeyen mal mülk dünyada kısa süreliğine işini kolaylaştırıyor olsa da ahirette çok ağır bir vebal ve taşıması zor bir yük haline dönüşecek.

İslami bir terbiye ile yetiştirmediğin evlat, işlediği her günah ve kusurla seni ahirette zora sokacak bir düşmana dönüşecek. Evladı iman ve İslam ile terbiye edip salih bir insan olmasına vesile olursak, her daim bir sevap kaynağı olurken, aynı evlat dünyalık yetiştirilirse her daim günah ve sorumluluk üreten bir belaya dönüşür.

Nefis iman, ibadet ve takva ile terbiye edilirse, sahibini ala-yı illiyin makamına çıkarırken, aynı nefis günah ve heva yolunda serbest bırakılırsa, insanı en aşağılık bir dereye yuvarlandırır. Yani nefis iki ucu keskin bir bıçak gibi hayırda kullanıldığında alabildiğine faydalı ve güzel bir binek olurken, şerde kullanıldığında ise alabildiğine tehlikeli bir düşmana dönüşüyor.

Gençlik de aynı şekilde hayırda kullanıldığında kuvvetli bir iyilik ve sevap vesilesi olurken, aynı gençlik şerde kullanıldığında insanı helakete sürükleyen tehlikeli bir düşmana dönüşüyor. İnsan en iyi ibadetini de gençlikte yapar en kötü günahı da gençlikte işler. Gençlik hayra da şerre de kuvvetli bir vasıtadır. Gençlik iman ve ibadet yolunda değil de günahlarda kullanılırsa, boşu boşuna heba olup gidecek, günahlarının cezasını da ahirette bize ödetecek.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...