"O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir; Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı tatlı musahabelerde bulunurduk." Buradaki Naim, Ferid ve İzmirli kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahlillerde isimleri geçen zatlar:

* Babanzâde Ahmed Naim (1872-1934)
* Mehmet Akif Ersoy (1873-1936)
* Ömer Ferit Kam (1864-1944)
* İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...