"On beş envâ-ı külliye-i mucizâtından bir tek nev'i olan umur-u gaybiyeden, on beş ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin." Burada ifade edilen, on ve on beş nev mucizeler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On beş çeşit külli mucizeler, bütün türler üstünde gösterilen mucizelere işaret ediyor. Evet Peygamber Efendimiz (asm) sadece insan ve cinlerin nebisi değil, belki bütün kainatın ve mahlukatın nebisi olduğu için, her tür onu tanıyor ve ona, türü namına bir mucize ile "hoş geldin" diyor. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (asm)'in kurtlar, kuşlardan tut ta güneş ve aya kadar bine yakın mucizesi vardır. Üstad Hazretleri bu mucizeleri risalesinde tasnif edip, her türden bazılarını numune nevinden zikrediyor ve buna "on beş çeşit külli mucize" diyor.

On çeşit mucize ise, bu on beş külli mucizenin bir türünün kendi içindeki alt türleri şeklindedir. "Gaybi haberler" on beş külli türlerden bir tanesi, on kısım mucize ise gaybi mucizenin kendi içindeki alt kademeleridir. On beş külli mucizeler Mucizat-ı Ahmediye'deki tasnif edilmiş mucizelerdir. On kısım gaybi mucize ise, yine aynı risaledeki gaybe dair mucizelerdir.

Üstad Hazretlerinin şu ifadelerinde bu mana zaten açıkça ilan ediliyor:

"Şimdi, ey bedbaht, kalbsiz, biçare adam! 'Muhammed-i Arabî akıllı bir adamdı.' diye o şems-i hakikate karşı gözünü yuman biçare insan! On beş envâ-ı külliye-i mucizâtından bir tek nev'i olan umur-u gaybiyeden, on beş ve belki yüz kısmından bir kısmını işittin."(1)

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...