Block title
Block content

Rahman ve Rahim isimleri hakkında bilgi verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rahman: Şefkatin mümin kafir, iyi kötü, günahkar müttaki demeden umumi olarak tecelli etmesidir. Bu mana şu şekilde formüle edilmiştir: Rahman ismi, tecell-i amm, ism-i hastır. Yani tecellisi hiçbir şeyi ayrı tutmadan genel olarak tecelli eden, isim hakkı ise Allah’a mahsus olan demektir. Bu sebeple Rahman tek başına insanlara isim olarak verilemez.

Rahim: Allah’ın şefkatinin sadece ve sadece iman ehline tecelli etmesidir. Kafirler Rahim isminden faydalanamazlar. Bu sebeple Rahim ismi ekseri olarak ahirette müminler üstünde paralayacaktır. Bu ismin formülü ise tecell-i has, ism-i amm şeklindedir. Yani tecellisi özel, isim hakkı ise geneldir. Bu sebeple Rahim ismini insanlara vermekte bir sakınca yoktur.

Rahim ismi, dünya ve ahirette ekseri mümin ve müttakilere tecelli eder. Fakat dersine çalışan talebe ile çalışmayan talebe arasında Rahim ismi sadece çalışan talebe için tecelli eder, ona hususi ikram yapar. Rahim ismini bu manada ele alırsak kafirler de tecelli kapsamına girebilir. Yani Rahim hem dünya hem de ahrette hususi tecelli eder demektir. Rahim ismi dünyada fıtratın kanunlarına uyanlara, ahirette ise imanın kanunlarına tabi olanlara bakıp tecelli edecek denilebilir. 

Kainat, bütün nimetleri içinde barındıran ve bütün lezzetleri bünyesinde taşıyan büyük bir sofradır. Ayı zamanda insanın bütün maddi ve manevi duygu ve cihazlarına hitap eden mükellef bir sofradır. Hem sofralar içinde sofralar açılmış büyük bir sofradır. Her canlı bu sofradan hissedar ve pay sahibidir. Bu sofrada küçük bir karıncadan tut ta büyük bir file kadar her canlının ihtiyaç ve rızkı hazırlanmıştır.

İşte bütün nimet ve ikramların daisi, yani sebebi Allah’ın sonsuz şefkatini temsil eden Rahman ve Rahim isimleridir. Nasıl bereketli bir nehrin kaynağı varsa, şu kainat nehrinin bereket ve ikramlarının da kaynak ve membaı, Rahman ve Rahim isimleridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...