"Rahmet tecessüm ederek katreler sûretinde hazine-i Rabbâniyeden akıyor mânâsında olduğundan, yağmura 'rahmet' namı verilmiştir." Ormanlarda daha çok yağmur gönderilmesi, oraların rahmete daha muhtaç olduğu anlamına mı gelir?

Soru Detayı

Yağmur rahmettir deniliyor. . Peki neden Karadenizde çok yağıyor veya yağmur ormanlarında. . Oralar daha mı rahmete muhtarlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah kainata bir sistem bir düzen bir nizam kurmuştur ve işleri de bu düzen ve sistem içerisinde görüyor. Kur’an'da buna "âdetullah" ya da "sünnetüllah" deniliyor. Bu sebeple kainatta olaylar, nimetler, cezalar, fiil ve eylemler alelade rastgele cereyan etmiyor, hepsi bir düzen ve sistem içerisinde akıp gidiyor.

İklimler, coğrafi koşullar, mevsimler, toprak yapısı, bitki örtüsü gibi etkenler de bu sistemin bir parçasıdır. Allah yağmuru, karı ve doluyu bu sistem çerçevesinde ihsan ediyor.

Ormanların bol olduğu yerde yağmur bol yağar, bu bir sistem kuralıdır. Bu sebepten insanoğlu yeşilliğe, ormana dikkat eder çoğaltırsa, rahmeti yani yağmuru da kendine çekmiş olur. İlahi adalet ve rahmet tecelli ederken rastgele değil belli bir düzen ve sistem içinde tecelli eder.

Orman demek hayat demek, canlı türünün çoğalması demek; bu yüzden ilahi rahmet oralara yağmuru bol gönderiyor ve bunu belli fizik yasalarına bağlayarak gönderiyor. Yağmurun fizik yasalarına bağlanmış olması, materyalistlerin iddia ettiği gibi bu durumu tabii yapmaz. Allah nimetini de cezasını da bir sistem ve düzen içinde gönderiyor. "Yeşilliği tahrip etmez ormanları çoğaltırsanız yağmuru bol, aksini yaparsanız size kuraklığı musallat ederim.", diyor.

"Tabiat yapıyor." diyenleri aldatan husus, kainatın bir düzen içinde akıp gidiyor olmasındandır. Oysa düzen ve sistem en büyük ilahi bir nimetten başka bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...