Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları tenvir ediyor ise; diğer hak tarikatler neden Risalelere bağlanmıyorlar? Risalelerden bihaber milyonlarca Müslüman var...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, hiçbir düşünce ya da fikir bir anda insanların kalp ve gönüllerine girip yerleşemez; bu ancak tedrici bir zaman ve âdetullah çerçevesinde olabilir. Peygamber Efendimiz (asv)'in kutlu daveti bile yirmi üç yıl sürmüş, vefatında ancak Arabistan İslam olabilmişti. Ama zamanla İslam bütün dünyaya yayılmıştır. Risale-i Nur'un 1926'da başlayan serüveni, şu anda bütün dünyaya yayılmış ve halen de yayılmaktadır.

İkincisi, bütün insanların bir meslek ya da meşrep üstünde birleşmesi fıtraten mümkün değildir. Her insanın mizacı, kabiliyeti farklı olduğu için meslek ve meşrebi de ona göre farklı olmaktadır. Yani ihtilaf-ı meslek ihtilaf-ı mizacın bir sonucudur. Mehdi (ra)’in bu fıtratı kaldırıp herkesi bir kalıba sokması mümkün değildir. Ama her mizaçtan ve meslekten olan insanların imanını kurtulmasına vesile olması mümkün olabilir. Yani Mehdi (ra) hak tarikatları ve meşrepleri kaldırıp herkesi bir meşrepte toplayacak diye bir kaide bulunmuyor.

Üçüncüsü, bütün insanların ehli iman olması nasıl kabil değilse, bütün insanların Nur şakirdi olması da aynı şekilde kabil değildir. Her asırda müceddidler gelmiş, ama ona tabi olmayan mürşit ve alimler de olagelmiştir. Yani Mehdi bütün alimleri teshir edecek diye bir kayıt bulunmuyor, zaten bu da mümkün değildir. Belki zımni olarak fikirleri ile onları etkileyebilir, ama bütünü ile kendine şakirt edemez. Bu âdetullah açısından da mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...