Risale-i Nur'da ahlak ve ahlaklı insan kavramı nasıl işlenmiştir? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

Risale-i Nur'da ahlak ve ahlaklı insan kavramı nasıl işlenmiştir? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahlak: Kelime olarak huy ve tabiat manalarına geliyor. Istılah olarak ise, insanın davranış tarzı, tutum ve tavrı, bir cemiyette makbul ve iyi sayılan davranış kuralları manasına gelir. Ayrıca dinlerin veya cemiyetin iyi ya da kötü saydığı kural ve kaideleri inceleyen ilim dalıdır.

Risale-i Nurlar ahlakın ve ibadetlerin enerjisi ve dinamiği olan tahkiki imanı ders verdiği için, böyle ihtisas gerektiren ve farklı bir saha olan konulara direkt olarak girmemiştir

Güzel bir hasletin ya da karakterin insana fıtrat olabilmesi ancak tahkiki bir iman ve sağlam bir ibadet ile olabilir. İslam inancında bütün güzel ahlak ve hasletler iman temeline yerleştirilmiştir. Yani ahlakın menşe ve membaı imandır. Öyle ise iman ne kadar sağlam ve kuvvetli olursa, güzel ahlak ve hasletler de o nispette sağlam ve kuvvetli olur.

Risale-i Nurlar tahkiki iman dersini verdiği için, bu hizmet içinde aktif bir şekilde bulunmak hem imanı sağlamlaştırır, hem de imana mebni olan ahlak ve güzel hasletleri inkişaf ettirir. Yoksa ahlak ve güzel hasletler bir anda ve ani bir reçete ile birden inkişaf etmiyor.

Özet olarak iman, İslam binasının temelidir; ameller ve ahlak ise, iman temeli üzerine bina olur. Bu yüzden bu zamanda imanın takviye ve teyit edilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Üstad Hazretlerinin bütün gayret ve mesaisini iman üzerine teksif etmesi de bu sebep dolayısı iledir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...