"Efalinin cilvelerinde çeşit çeşit, fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı"nı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ef’al (fiiller), Cenâb-ı Hakk'ın “yaratma, hayatlandırma, suret verme, rızıklandırma” gibi, sayılamayacak kadar çok icraatlarını ifade eder. Bunların cilveleri, bu fiillerle alakalı esma-i hüsnanın tecellileridir. Mesela, ihya yani “hayat verme” bir ilahi fiildir; hayat ise o fiilin icra edilmesiyle tezahür eden Muhyi (hayat verici) isminin bir cilvesidir.

Bir varlıkta tecelli eden isimler birbirini ikmal ederler. İnsanda bütün esmâ tecelli ettiğinden, bu hakikat insanda çok açık olarak okunabilmektedir. Sadece birkaç misal verelim:

İnsan ihya fiiliyle hayat sahibi olmuş, tasvir fiiliyle suret giymiş, şekillenmiş, terzik fiiliyle rızıklanmıştır. Bunlar birbirini ikmal etmektedir.

İhya fiiliyle hayata kavuşan insanın bedeni de onun hayatına en münasip bir sûrete sahiptir, rızkı da yine o mahiyete en mutabık şekildedir. Her hayvanın hayatı, sureti ve rızkı arasında da bu hakikat kendini göstermektedir. Arslan ruhuna yırtıcı pençeler, parçalayıcı dişler ve çiğ eti rahatlıkla hazmedebilecek bir mide verilmesi bunun en güzel bir misalidir.

Aynı şekilde, diğer bütün ilahi fiiller de birbirini desteklemekte, ikmal etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...