"İslamiyet'ten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim..." Arapların siyasetlerine misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Asr-ı saadet, Emevî ve Abbasî dönemleri, bu hükmün en büyük ispatı mahiyetindedir.

Hazreti Ömer (ra)’in, o zamanın iki süper devletinden Sasanileri itaati altına alması, Emevilerin Avrupa’nın ortasında olan İspanya’da Endülüs devletini kurması ve Avrupa'da sekiz yüz yıl süren bir hâkimiyet sağlaması gibi onlarca tarihî şeref levhaları, Arapların siyaseten zeki bir kavim olduğunu gösterip ispat ediyor.

Dört Halife Dönemi

Bu dönemde İslam Devleti'nin sınırları batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya'ya kadar genişletilmiş; böylece Arap Yarımadası dışına taşan İslamiyet, Asya ve Afrika'daki çeşitli milletlerce benimsenmiştir. Kurulacak olan yeni İslam devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri de bu dönemde atılmıştır. Sırasıyla halife olan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali (ra), gerek siyasi, gerekse içtimai kararlar açısından Hz. Peygamber (asm.)'in yolunu takip etmişlerdir. Bu sebeple onların hükmettiği dönem, "Doğru yolda giden kâmil halifeler dönemi." manasına gelen, "Hulefa-i Raşidin Dönemi" olarak adlandırılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...