"Şu âlem çendan fânidir; fakat ebedî bir âlemin levazımatını yetiştiriyor. Çendan zâildir, geçicidir; fakat bâki meyveler veriyor, bâki bir zâtın bâki esmâsının cilvelerini gösteriyor." izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunun en güzel cevabı, On Yedinci Söz’de dünyanın mahiyeti hakkında verilen bir dizi hakikat dersidir. Sadece üç maddenin ana cümlelerini hatırlamakla yetinelim:

“Hem bir mezraadır, ek ve mahsulünü al, muhafaza et…”

İnsan tarlada gerçi kısa bir süre kalır; ama onun mahsullerinden bir sene boyunca istifade eder.

Hem seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alışverişini yap, gel …”

İnsan, bir ticarethanede ancak alışverişini yapacak kadar kısa bir süre kalır. Fakat oradan aldığı malları yıllarca kullanır

“Hem bir misafirhanedir. Öyle ise onu yapan Mihmandar-ı Kerîm’in izni dairesinde ye, iç, şükret.”

İnsan misafir gittiği yerde uzun süre kalmaz. Fakat orada gördüğü ikramları, ihsanları bir ömür boyu unutamaz. Kalbinde misafirhane sahibine karşı bir hürmet ve muhabbet hissini daima taşır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...