"Şu teşhirgâh-ı dünyada mahlukat nazarında esma-i ilâhiyenin garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatımızla teşhir ve izhar etmemiz..." ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan, Allah’ın ahsen-i takvimde yarattığı ve onun bütün esmâsına mazhar en mükemmel eseridir. İnsanın, bu esmâ tecellilerini teşhir etmesi, başkalarına, yani diğer insanlara, meleklere, cinlere ve ruhanîlere göstermesi, hayatının ehemmiyetli bir gayesidir.

Şu hususun da önemle dikkate alınması gerekir:

İnsandan asıl maksat onun ruhudur. Beden ruhun hanesi hükmündedir. Bir insan, hem bedeninde, hem de ruhunda tecelli eden isimleri teşhir ederken, bu organlarını ve duygularını temiz tutmaya, ruhunu günahlarla kirletmemeye, hafızasına zararlı şeyler koymamaya, aklını haram sahalara yormamaya, hayalini lüzumsuz ve zararlı bir şekilde kullanmamaya bilhassa dikkat etmelidir.

“Ve esma-i hüsnadan her birisinin tecelligâhı olan her bir âlemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. Eğer insan maddî ve manevî her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarfetmekle hamdin şubelerinden olan şükr-ü örfîyi îfa ve şeriata imtisal ederse, insanın cevherinde vedîa bırakılan o örneklerin her birisi, kendi âlemine bir pencere olur. İnsan o pencereden, o âleme bakar.”(1)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'caz, Fatiha Suresi Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...