“Şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar, gider.” Zerrenin mezkur vazifesinin daha iyi anlaşılabilmesi için örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Evet, havanın her bir zerresi, her bir zîhayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilâtları ayrı ayrı tarzdadır, başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır. Ve hâkezâ, o binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi, şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar, gider."(1)

Bilindiği gibi fotosentez işleminde bitkiler havadan karbondioksit (CO2 ), topraktan su (H2O) ve güneşten ışık almaları gerekir. Bu işlemin ürünü, havaya salıverilen oksijen (O2) ve bitkilerin gelişimi için kullandıkları şekerdir (C6H1206 ). Yani, detayları biyoloji kitaplarında verilen fotosentez işleminde;

(6 CO2+12 H2O + ışık enerjisi ───> C6H12O6+6 O2+6 H2O)

İstihdam edilen hava zerresi olarak CO2 molekülünü göz önüne alalım. Bu zerre ister incir ağacının yaprağında, ister nar ağacının yaprağında, isterse bir mısır yaprağında çalışsın, programları birbirinden farklı olan tüm bitkilerde gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır.

Vazifesi bittikten sonra kalkıp giden hava zerresi olarak oksijeni (O2 ) ele alırsak, fotosentez işleminin ürünü olan oksijen solunum sisteminde, dolaşım sisteminde veya hücrelerimizde gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak iş görürler. Bu harika işler fizik, kimya ve biyolojiyi birlikte hesaba katan ve matematik formüllere göre her an iş gören sonsuz ilim sahibi Allah’a has bir nişandır.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...