Tenezzülat-ı İlahînin; Rabbimizin, şefkatiyle olan bağlantısını, insanlara değer verişiyle alakalı hususlarını ve Allah'ın bizleri dünyaya gönderip hayat bahşetme ile ilgili bağlantılarını açıklar mısınız? Tenezzülat-ı ilahî meselesini nasıl anlamalı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tenezzülat-ı İlahi: Allah’ın, muhatabının seviye ve kıvamına göre hitap edip konuşması demektir. Allah’ın, insanı kendine muhatap alıp konuşması ve ona anlayacağı dilden hitap etmesi, zaten rahmetin bir tezahürüdür. Yoksa Hz. Musa (as)’a Tur-u Sina'da hitap ettiği gibi, hitap etse idi, insanlık tahammül edip, altından kalkamazdı.

Allah’ın tenezzülat-ı İlahi olarak konuşması, vahiy ve ilham olmak üzere iki türlüdür. Vahiy, peygamberler vasıtası ile umumi bir hitabıdır. İlham ise her mahluku ile hususi bir konuşmasıdır. Bu iki tür konuşması da tenezzülat-ı İlahi kapsamındadır. Kendine ait konuşması ile konuşsa idi, şu maddi alemin ölçüleri o konuşmayı tartamaz, tahammül edemezdi. Burada da rahmet ve hikmetin tecelli ettiği çok zahir olarak anlaşılıyor. Bu yüzden biz insanlar da hitap ve tebliğ yaparken, karşımızdaki muhatabın seviye ve kıvamına göre tebliğ ve hitapta bulunmalıyız. Risale-i Nur'da bu mana temsil ve teşbih tarzı ile çok bariz olarak görünüyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...