"Uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire, bir örnek ve bir me’haz olmak üzere, o zamanların insanlarına bir yadigâr maksadıyla yaptım." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Maahâzâ, kaleme aldığım şu İşârâtü’l-İ’câz adlı eserimi, hakikî bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulema-i İslâmdan ehl-i tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde, uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir me’haz olmak üzere, o zamanların insanlarına bir yadigâr maksadıyla yaptım."(1)

İşaratü’l-İcaz, çağın gereklerini ve tefsirin güncel boyutunu yansıtan ilmi bir sermeşktir. Bu yüzden Kur'an’ın geniş ve külli, aynı zamanda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir tefsiri yazılacak olursa, İşaratü’l-İcaz’ın rehber ittihaz edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Burada yazılması işaret olunan tefsir, vehbi ve işari bir tefsirden çok, kesbi ve klasik bir tefsir tarzıdır. Her alanda uzman olan ilmi bir heyet tarafından, bu asrın güncel konularına ve eski kaynaklarda geçmeyen yeni meselelere ışık tutacak kapsamlı bir dirayet tefsiridir bu tefsir.

Bu asrın harikası olan Risale-i Nur, hem güncel hem de vehbi olmasından bu kapsamlı tefsir çalışmasına tam bir yol gösterici, tam bir rehber olabilir.

Üstad özellikle de İşaratü’l-İcaz’ın bu alanda tam bir kaynak olduğuna işaret ediyor. Bu asrın en öne çıkan yönü ilim, ispat ve iknadır. İşaratü’l-İcaz ise bu hususta belagatı ile tam bir örneklik ve kaynaklık yapıyor. Âdeta nümune-i imtisal bir rehber olduğunu ilan ediyor. Üstad İşaratü’l-İcaz’ı altmış cilt niyeti ile yazmaya başlıyor, ama şartlar ve kader buna müsaade etmediği için yarım kalıyor. İleride ilmi bir heyetin bu yarım kalan projeyi itmam edeceğine işaret ediyor. Ve bu yazılan nüshanın da o ilmi heyete bir örnek olacağını ifade ediyor.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, İfadetü'l-Meram.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Vbdestabe
25 sene içinde inşallah böyle eser yazılacaktır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...