"Ve feyz-i İlâhi ile sulanmış ve fazl-ı Rabbâni ile tekâmül etmiştir. Binaenaleyh, Nebiy-yi Zîşanın (a.s.m.) mebde-i hayatına ait ahvâl-i suriyesinden zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durmamalı..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ancak bidâyet-i hayatına ve levâzım-ı beşeriyetine ve ahvâl-i zahiriyesine ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki, o kışır içerisinden, iki âlemin güneşi ve tûbâ gibi şecere-i Muhammediye (a.s.m.) çıkmıştır. Ve feyz-i İlâhiyle sulanmış ve fazl-ı Rabbâniyle tekâmül etmiştir. Binaenaleyh, Nebiy-yi Zîşanın (a.s.m.) mebde-i hayatına ait ahvâl-i suriyesinden zayıf birşey işitildiği zaman üstünde durmamalı; derhal başını kaldırıp etraf-ı âleme neşrettiği nurlara bakmalı."(1)

Bu paragrafın ana teması; Peygamber Efendimizin (asm) sadece beşeri yönüne dikkat kesilen bir adam, O'nun manevi yönünü idrak ve ihata edemediği için, O'nu sıradan ve basit bir vahiy postacısı olarak görür ve gereken hürmet ve sevgiyi gösteremez demektir.

Tarih ve siyer kitaplarında, Peygamber Efendimizin (asm) daha çok beşeri halleri ve insani yönleri ön plana çıkmaktadır. Bu sebepledir ki; Peygamber Efendimizi (asm) sadece tarih ve siyer kitaplarından anlamaya çalışanlar ve öylece değerlendirenler, O'nun beşeri yönüne yoğunlaştığı için, O'nun manevi büyüklük ve azametini anlamakta zorlanıyorlar. Hatta bazıları O'nun manevi makamını idrak ve ihata edemediği için inkara kadar gidiyor. Dolayısı ile sevgi ve hürmet de ona göre şekilleniyor. "Marifeti az olanın muhabbeti de az olur." fehvasınca, ne kadar marifet olursa, o kadar muhabbet peyda oluyor.

“Ahvâl-i suriyesinden zayıf bir şey...” tabiri; bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur şeklinde değil, normal beşeri bir ahval anlamındadır. Mesela, onun tuvalete gitmesi, cinsi münasebette bulunması, uyuması, hastalanması gibi beşeri haller, insanın zihninde baskı yapıp onu sıradanlaştırma sadedinde iken, mir'açtaki rü’yet halini düşünmeli, O'nun melek hallerini tefekkür ederek dengeyi korumalıdır. Yoksa sürekli beşeri yönünü düşünen birisi, manevi yönünü kabullenmekte ve anlamakta zorlanır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Hubâb.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...