"Ve İmam-ı Rabbânînin ism-i âzamı Kayyûm ve hâkezâ, pek çok zatlar daha başka isimleri ism-i azam görmüşlerdir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi isimler, tecelli noktasından herkeste ve her şeyde tecelli eder. Bir ismin bir zatta galiben ya da ism-i azam suretinde tecelli etmesi, onun meslek ve meşrebinin o isimin hükmü altında olması demektir.

Mesela Risale-i Nur mesleğinde galip olan isim, Hakim ve Rahim isimleridir. Bu başka isimlerin tecelli ve galip olmadığı anlamına gelmez, sadece baskın ve galip ismin bu iki isim olduğudur. Aynı ölçü diğer büyük imamlar ve müçtehitler içinde geçerlidir.

İmam Rabbani Hazretleri her dört yüz yılda gelen büyük Ahmedlerdendir. Bu sebeple Kayyum ismine mazhariyeti gayet normal ve makul bir mazhariyettir. Nasıl bir tecelli olduğunda ise o ismin mana ve hükmünde derinlik ve o ismin muktezasının hayatında galip olmasını anlayabiliriz.

Mesela İmam Rabbani Hazretleri kendi döneminde manevi alemin manevi bir kayyumu ve manevi bir rüknüdür. Nasıl Kayyum ismi tecellisini mevcudattan çektiğinde her şey helak olur ise, İmam Rabbani de o dönemde kendi asrının manevi bir kayyumu olup, o olmasa bir cihetle insanlar manevi açıdan helak olur demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...