Ve keza, celal, vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazan da cemal, celalden tecelli eder.. Cümlesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! İsm-i Celal, alelekser nevilerde, külliyatta tecelli eder. İsm-i Cemal ise, mevcudatın cüz'iyatına tecelli eder. Bu itibarla, nevilerdeki cüd-u mutlak, celalin tecellisidir. Cüz'iyatın nakışları, eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır.

Ve keza, celal, vahidiyetin tecellisinden, cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazan da cemal, celalden tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir; celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir."
(1)

Mesela; bir kenarda bir tek kuş yavrusunun beslenmesi, daha ziyade bir cemal ve şefkatkarane bir güzelliği ihsas eder. Ancak yer yüzündeki bütün kuşları bir araya getirseniz ve hepsinin birden, bir yerde, bir anda rızıklandırıldığını görmek ise celal, haşmet ve azametin ifadesidir. Yani fertler, ism-i cemal, neviler ise ism-i celal'e bakar. Celal ise, azamet ve haşmetin ifadesidir.

Tevhid'in nevilerdeki tecellisinde tesadüf ihtimali olamaz. Zira aynı varlıkları, vakti vaktine, hiç birini unutmayarak, eksiksiz bir şekilde beslenmeleri elbette tesadüf ve şuursuz olan tabiatın işi olamaz Ancak ferdim rızıklandırılmasında bir sebep devreye girip bizi aldatabilir.

Azamet; bizim anlayabileceğimiz şekliyle; büyüklük demektir. Büyüklük ise şerike, ortağa, yardımcıya ihtiyaç duymaz ve müsaade etmez. İşte bu sırdandır ki, zahiren çirkin gibi görünen şeyler, Allaha gitmesin diye Allah sebepler yaratmıştır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...