"Velayeti risaletine (nübüvvetine) mebde' olmuş,.." deniliyor. "Mebde" denilmesinin sırrı nedir ve ne demek istenilmiştir bu cümlede?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Velayet kesbidir. Yani kişinin iradesi ile iman ve kulluğa istek ve arzu duyma kuvvetidir. İnsanlar kesp noktasından derece ve mertebelere ayrılırlar. Kimisin kesbi velayet derecisine çıkar, kimisininki de tersi olarak inkar ve küfür derekesine düşer. Bu hususta insan iradesi etkilidir. İnsan, iradesini Allah ‘a kul olmak yönünde azami olarak kullanırsa, Allah bu insana velayet yollarını açar ve bu alanda inkişaf ettirir.

Bu velayet yollarının temelinde insan iradesinin küçük de olsa bir payı vardır. İnsan, iradesini bu alanda kullanmadığı sürece, Allah ona bu velayet yollarını açmaz. Bu yüzden velayette kesbilik manası hakimdir.

Amma risalet ve nübüvvet ise tamamen vehbidir. Yani insanın gayret ve kesbi ile elde edeceği bir mertebe ve makam değildir. Bu makam tamamen Allah’ın ihsan ve ikramına bakar. Kimse bu makamı bileğinin gücü, alnının teri ile alamaz.

Ama Allah, risalet ve nübüvvet makamını alelade ve hikmetsiz olarak bir insana tevdi etmiyor. Elbette bu makamı verme ölçüleri de vardır. Ölçüleri Allah tayin eder. Ölçüler Allah’ın seçimini tayin ve tespit etmez.

İşte velayette azami kesp gösterenler içinden Allah, dilediklerine nübüvvet ve risalet bahşetmiş, demekte bir sakınca yoktur. Belki nübüvvet bir hak, bir hisse olmayabilir ama bu hakka kesbi istihkak olabilir. Yani nübüvveti hak etmeyi hak etmek olabilir. İşte Allah Resulü (asm)'ın kuvve-i velayeti, nübüvvetine bir başlangıç, bir kesbi istihkak olmuştur. Allah Resulü (asm)'ın velayetteki azimetini takdir ederek, ona nübüvveti ihsan etmiş, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...