Block title
Block content

"Veraset-i Nübüvvet" ve "tesis-i ahkâm-ı risalet", tabirlerini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer (ra)’ın dönemleri ve hizmetleri, Peygamber Efendimiz (asm)'in döneminin bir bakiyesi ve devamı mahiyetindedir. Zira taze nazil olmuş ayetlerin insanlar ve toplum üzerinde hakim olması ve tam anlamı ile dem ve damarlara işlemesi müddet ister. Bu mana ekseri olarak Allah Resulü (asm) döneminde icra olmuştur, ama adetullah gereği, bazı bakiyeleri Hz. Ebu Bekir ve Ömer (ra) dönemlerine uzamıştır. Bu yüzden şeyheynin dönemindeki hizmetler Peygamber Efendimiz (asm) namına ve onun hesabına olduğu için, sevap ve fazilet  noktasında diğer iki halife onlara yetişemiyor. İşte veraset-i Nübüvvet bu manayadır.

Tesis-i ahkâm-ı risalet ise, İslam hükümlerinin tesis edilip kurumsallaştırılmasıdır. Peygamber Efendimiz (asm) döneminde bu hükümler kalp ve gönüllere tesis edilmiştir; lakin devletleşme ve kurumsallaşma kamil manada müddet istediği için, gerçekleşmemiştir.

İşte Hazreti Ebu Bekir ve Ömer (ra) dönemleri İslam hükümlerinin devletleşip kurumsallaştığı bir dönemdir. Bu yüzden İslam dininin kökleşip otorite halini almasında, bu iki dönemin payı bütün dönemlerden daha büyük önem arz ediyor. Bu dönemler bir nevi temel ve esas olmasından dolayı, sonraki dönemlere  bir rüchaniyet  kesp ediyor.

Şeyheyn (ra) dönemindeki az bir icraat, sair dönemlerin çok icraatlarına bedeldir. Zira “Sebep olan, işleyen gibidir.” kaidesince, sonraki dönemlerin bütün amel ve icraatları bu iki dönemin hanesine yazılıyor. Bu yüzden bu döneme diğer dönemler fazilet ve sevap noktasında yetişemez. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...